DYREKTOR FINANSOWY / GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zapraszamy do aplikowania Kandydatów posiadających doświadczenie w kreowaniu i realizacji strategii finansowej spółek kapitałowych, w szczególności młodych spółek akcyjnych z sektora niepublicznego. Pragniemy współpracować z osobami potrafiącymi efektywnie kształtować politykę ekonomiczną przedsiębiorstwa umożliwiającą realizację stawianych celów. Zależy nam na osobach czynnie uczestniczącymi w życiu spółki, trafnie identyfikującymi jej potrzeby oraz ryzyka związane z działalnością.

Do głównych obowiązków należeć będą:

– kształtowanie i realizacja polityki finansowej

– przygotowanie budżetów, kontrola ich realizacji, analiza odchyleń – nadzór finansowy

– kontrolowanie wszystkich transakcji finansowych; nadzór nad terminowością i poprawnością w zakresie obowiązków podatkowych i prawnych

– optymalizacja poziomu kapitału obrotowego firmy

– stałe zarządzanie płynnością finansową, analizowanie przepływów pieniężnych, cash flow

– dbałość o bezpieczeństwo finansowe i rentowność kluczowych projektów firmy

– aktywny udział w procesach inwestycyjnych oraz pomiar ich efektywności

– bieżące monitorowanie i raportowanie sytuacji finansowej spółki

– dostarczanie analiz niezbędnych do podejmowania decyzji strategicznych

– aktywny udział w procesie pozyskiwania finansowania

– zarządzanie relacjami z instytucjami zewnętrznymi

Od Kandydatów oczekujemy:

– wykształcenia wyższego ekonomicznego (finanse, zarządzanie, rachunkowość lub pokrewne)

– kilkuletniego doświadczenia na stanowisku związanym z zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwie (w tym co najmniej 3 letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym)

– niepodlegania określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego

– gruntownej wiedzy z obszaru finansów, rachunkowości finansowej i zarządczej oraz przepisów prawa podatkowego, w tym zagadnień dotyczących europejskich regulacji podatkowo-finansowych

– umiejętności przeprowadzania wszechstronnych analiz biznesowych dotyczących wpływu podejmowanych decyzji inwestycyjnych na funkcjonowanie przedsiębiorstwa

– umiejętności przystosowania do indywidualnych potrzeb firmy w celu realizacji wyznaczonej strategii rozwoju

– doświadczenia i umiejętności w zarządzaniu zespołem

– dobrej organizacji pracy własnej i pracy podległych zespołów

– bardzo dobrej znajomość języka angielskiego

– oraz chęci rozwijania organizacji z ciekawymi produktami i jeszcze ciekawszymi ludźmi! Dlatego bardzo ważna jest dla nas umiejętność budowania dobrych relacji, zdolności w zakresie komunikacji wewnętrznej, zaangażowania oraz pozytywne nastawienie. Szukamy osoby, którą cechuje inicjatywa w działaniu, podejście „can-do” i umiejętność stymulowania innych do podejmowania ambitnych wyzwań.

Oferujemy:

– Wynagrodzenie 10000-17000 PLN (netto w kontrakcie B2B lub brutto z UoP pełen etat)

– umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin

– pracę pełną wyzwań w dynamicznej, szybko rozwijającej się firmie o bardzo dobrej kondycji finansowej i wysokich wzrostach rok do roku

– wszystkie niezbędne narzędzia pracy

– miłą atmosferę i komfortowe warunki pracy

– nowoczesne biuro w prestiżowej lokalizacji Starego Miasta, przy ul. Kalwaryjskiej 33 (zapewniamy miejsce parkingowe)

– prywatną opiekę medyczną

Klikając w przycisk „Wyślij” lub „Aplikuj” zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora Danych, czyli Paweł Ochyński CSG S.A. z siedzibą w (30-509) Krakowie, ul. Kalwaryjska 33, (dalej: „CSG”) Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@greencell.pl.
Klikając w przycisk „Wyślij” lub „Aplikuj” potwierdzasz, że zapoznałeś (zapoznałaś) się z Polityką Prywatności dostępną tutaj, oraz że zostałeś/aś poinformowany/a, że Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu. Wyrażasz zgodę CSG na opisane poniżej operacje przetwarzania swoich danych osobowych, dokonywane w celu prowadzenia ciągłej rekrutacji pracowników: zbieranie danych osobowych zawartych w CV oraz innych dokumentach dostarczonych przez Ciebie do CSG, zbieranie Twoich publicznie dostępnych danych osobowych zawartych w Twoim profilu w serwisie LinkedIn (www.linkedin.com), weryfikacji Twojej przydatności na określone stanowiska pracy poprzez analizę zebranych danych osobowych, a także (na dalszym etapie rekrutacji) poprzez prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych i organizowanie testów umiejętności (np. zadania do rozwiązania), kontaktowanie się ze Tobą przez email oraz telefonicznie, przechowywanie Twoich danych osobowych przez okres 12 miesięcy.
Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.